Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Przykład 10

Przykład 10

Treść

Wyznaczyć obwiednię momentu zginającego dla zadanego obciążenia zmiennego oraz dla obciążenia stałego \(q=10 \frac{kN}{m}\).

Rozwiązanie

Linie wpływu

Obliczenia obwiedni

Wykresy obwiedni

Pliki źródłowe:
Obliczenia – Mathcad Prime 4.0
Wykresy – Autodesk Robot 2015